החל מ
$13.89 USD
חודשי
Cloud Linux
Linux


■ 1-4 vCPU
■ 1-60 GB Dedicated RAM
■ 10 - 1000 GB HDD
■ VNC Console
■ Firewall
■ 5GB Backups
■ 100 Mbit/s Network
■ No Setup Fee!
החל מ
$34.78 USD
חודשי
Cloud cPanel (2 זמינים)
Linux

■ 1-4 vCPU
■ 2-60 GB Dedicated RAM
■ 20 - 1000 GB HDD
■ VNC Console
■ Firewall
■ 5GB Backups
■ 100 Mbit/s Network
■ No Setup Fee!
החל מ
$42.06 USD
חודשי
Cloud Windows
Linux

■ 1-4 vCPU
■ 2-60 GB Dedicated RAM
■ 32 - 1000 GB HDD
■ VNC Console
■ Firewall
■ 5GB Backups
■ 100 Mbit/s Network
■ No Setup Fee!
Coming Soon