חדשות

מאי 8 We have added VMware ESXi 6.7.0 for our SATA and NVMe servers

Hostirian has added VMware ESXi 6.7.0 for our SATA and NVMe servers.